Adağı (nezri, yapmak istemediği bir şarta bağlarsa, mesela, falancanın çantasını çalarsam, bir ay oruç nezrim olsun derse, ne lazım gelir?
Çantayı çalmaz ve yemin keffareti verir. Ama yemin ettiği şey haram değilse, yaparsa adağını yerine getirir veya yemin keffareti verir. Mesela “Bir daha sigara içersem bir ay oruç nezrim olsun” diyen, sigara içerse bir ay oruç tutar veya yemin keffareti verir.
16 Aralık 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar