Sahih hadislerin bazısına uydurma diyen Abdülfettah Ebu Gudde, Sehâvî, Aliyyül-Kâri, Aclûnî, Ehl-i sünnetten çıkmaz mı?
Hayır. Bunlarınki ilmî bir tesbittir; ancak hata etmiş olabilirler.


23 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar