Muhammed bin Ebu Bekr, sahabi midir?
Sahabi değildir. Onuncu senede, Veda haccına giderken tevellüd etti. Annesi ile Hazret-i Ali evlendiği için onun terbiyesinde yetişmiştir. Hazret-i Osman’ı şehid edenler arasında idi. Deve ve Sıffin harblerinde Hazret-i Ali ile birlikte idi. Onun tarafından Mısır Vâlisi yapıldı. 38/659 senesinde Amr bin Âs ile yaptığı muharebede öldürüldü.


23 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar