Çocuğa erkek olursa Muhammed ismi koyulacak diye adak edilse, günümüzde bu isme layıkıyla hürmet edilmediği için koymasa ne lâzım gelir?
Çocuğa Muhammed ismini koymak diye bir adak olmaz. İster koyar, ister koymaz. Ama koyacağım diye yemin etmişse, koymamışsa, yemin keffâreti verir. Çocuklara Muhammed ismini koymak bu zamanda doğru değildir. Ahmed, Mehmed, Mahmud konabilir. Kulağına hangi isim okunduysa, çocuğun ismi odur. Nüfus sicilinde yazan isim muteber değildir. Başka isimle de seslenmemelidir.
2 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar