Ahmed Yesevî hazretlerinin kadın müridleri olduğu ve onlara da ders verdiği doğru mudur?
Mürşid olmak için şer’î kaidelere tam uymak lazımdır. Böyle olmayan, zaten mürşid olamaz. Türklük an’anesi denilen şey, dinin emir ve yasaklarının başladığı yerde biter. Üstelik eski Türklerde de zannedildiği gibi kadın erkek karışık bir hayat yoktur. Göçebelikte belki bu biraz gevşek olabilir, ama şehirliler arasında mevzubahis değildir.
2 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar