Bir mezhebden diğer bir mezhebe geçmenin ta’zir cezası gerektiğini okudum. Bunun sebebi ne olabilir?
Bir mezhebden başka bir mezhebe geçmek dünya menfaati için olursa, bu dini hafife almak manasına geleceğinden ta’zir cezasını icab ettirir. Yoksa bir zaruret sebebiyle mezhebini değiştirmek suç değildir.
2 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar