Padişahın verdiği işi yerine getirmedi diye devlet adamlarını idam ettirmesi İslâm hukukuna uygun mudur?
Suç işleyenlere padişahın ceza verme salahiyeti vardır. Bu ceza ölüm de olabilir. Buna ta’zir bi’l-katil veya siyaseten katl derler. Bütün suçluları muhakeme edip ceza vermek de hükümdarın salahiyetindedir. Bunu kadılar vasıtasıyla kullanır. Dilerse kendisi bizzat muhakeme yapıp ceza verebilir. Devlet adamlarına verilen cezalar, hükümdarın yaptığı tahkikat ve muhakemenin neticesinde verilmiş sayılır. Müşahhas hadiselerde bu ceza haksızdır, değildir, o başka meseledir.
2 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar