Hanbelî mezhebinde namaz kılmayan mürted olup öldürülüyor. Bu, amel imandan bir cüz değildir şeklindeki Ehl-i sünnet kaidesine aykırı değil midir?
Bu istisnadır. Zira hadis-i şerifte namazı terkeden kâfir olur buyuruluyor. Üç mezheb buna “inkâr tarikiyle terk ederse” manasını vermiş; Hanbelî’de zahirî mana verilmiştir.
26 Ekim 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar