Mevlana hazretlerinin Mesnevî kitabının hangi neşri muteberdir?
Âbidin Paşa’nın, Tâhirü’l-Mevlevî’nin ve Şefik Can’ın Mesnevî şerhleri muteberdir. Mesnevi okumanız tavsiye edilmez. Tasavvuf hakikatlerini nazari olarak öğrenmek istiyorsanız, İmam-ı Rabbânî hazretlerinin Mektubat kitabı daha faydalıdır.


26 Ekim 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar