Nikâh sırasında benim şahidim erkekti. Eşimin şahidi kadındı. Nikâh sahih olmuş mudur?
Nikâh kıyılırken iki erkek veya bir erkek iki kadın (Şâfiî’de iki erkek) şahid olması lazımdır. Bahsettiğiniz halde nikâh fâsiddir. Yeniden nikâh kıyılması lâzımdır. Yeniden nikâh kıyılırsa, çocuklar veled-i zina olmaktan çıkar.


19 Ekim 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar