Münazara nasıl yapılır?
Münazara ilmi adında bir ilim vardır. Münazaranın adabı, ahlâk kitaplarında yazar. Münazara için ilm-i hilafı iyi bilmek lazımdır. Yani müdafaa edeceği mezhebin delillerini gayet iyi öğrenmelidir. Bunun dışında karşı tarafın argümanlarını ve delilerini de gayet iyi bilmelidir. Bunları çürütecek delilleri bilmelidir. Zamanın şartlarını, insanların huylarını iyi bilmelidir. Sağlam bir asaba, güzel bir hitabete mâlik olmalıdır. Bu münazaralar bazen kısa bir zamanda mağlubiyetle neticelendiği gibi, günlerce hatta aylarca devam edebilirdi. İki taraf da yenişemezdi. Münazaralarda nefsaniyet değil, hakkın ortaya çıkması ön plandaydı. Münâzırın buna da dikkat etmesi lazımdır.


5 Ekim 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar