“Ümmetimin âlimleri, İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir” mealinde bir hadis-i şerif var mıdır? Varsa nasıl anlamalıyız?
Evet vardır. Nasıl Beni İsrail peygamberleri Musa Aleyhisselam'ın şeriatını takviye eder; insanları doğru yola çağırır; bid’at ve hurafeleri temizlerse; ümmet-i Muhammed'in âlimleri de dine sokulan bid’at ve hurafeleri temizler. İnsanları Muhammed aleyhisselâmın şeriatına davet eder. Yoksa hiç kimse, peygamberlerin mertebesine ve menzilesine çıkamaz.
14 Eylül 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar