Münevver mefhumu/tabiri ne zaman ortaya çıkmıştır?
Nurlanmış, aydınlanmış manasına Arapça bir kelimedir. Fransızca illuminé mukabili olarak yaygın kullanılışı Türk ve Arab âleminde Meşrutiyetin ilk yıllarına tesadüf eder.
14 Eylül 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar