Hanefi mezhebindeki birisi seferîliğinin onuncu gününde bir ihtiyaçtan dolayı Mâlikî mezhebini taklid ederek namazlarını cem etmek istese, mesela öğle ile ikindiyi ikişer rek’at olarak mı kılar?
Dört rek’at kılacaktır. Zira Mâlikî’de seferîliğin azami müddeti 3 gündür.


14 Eylül 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar