Bazı aylarda 7 gün, bazı ayda 8 gün âdet gören bir kadın, 7 gün âdet gördüğü ayda, âdetin bittiği saati nasıl hesaplar?
Hayz âdeti, bir kez farklı görmekle değişir. Yani bir ay 8 gün hayz görmüşsse, hayz âdeti 8 gün olur. Sonraki ay, hayzı 7 günde kesilmiş olsa bile, hayz âdeti olan 8 gün tamamlanıncaya kadar ibadetler yerine getirilir; ancak cima edilemez. Hayz 7 günde kesildiğinden, hayz âdeti 7 gün olmuştur. Sonraki ay bu yeni hayz âdeti esas alınır. Hayzın bitişi, beyaz akıntının gelmesi veya hiç kan gelmemesi ile bilinebilir. Bu halde gusl abdesti alıp, ibadetlerini yerine getirilir.  Cima için yukarıdaki mezkûr kaideye riayet edilir.
14 Eylül 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar