Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Hayim Nahum ile Koç ailesinin bir münasebeti var mı?
Hayır. Hayim Nahum, Osmanlıların son zamanında hahambaşı idi. Siyonistlerle İttihatçılar arasında aracılık yapardı. Ankara ile de iyi münasebetler kurdu. Lozan’a giden Türk heyetinde bulundu. Mısır hahambaşı olarak 1960’da vefat etti. Hayim Nahum'un, Vehbi Koç’un babası olduğu, Vehbi Koç'un Bernard Naum ile ticari ortaklığı sebebiyle uydurulmuş bir şeydir. Vehbi Koç’un babası Ankara’nın tanınmış ailelerinden birine mensuptur ve annesi Hacı Bayram Veli soyundandır. Koç ailesinin Yahudi asıllı olduğuna dair dedikodu vardır. Buna göre büyük dedeleri Karai Yahudisi olup, 200 sene evvel ihtida ederek Ankara'ya yerleşmiştir. Mithat Paşa, Enver Paşa, Celal Bayar, Sabri Ülker'in ailelerinin de böyle olduğu söylenir.


14 Eylül 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar