Hayim Nahum ile Koç ailesinin bir münasebeti var mı?
Hayır. Hayim Nahum, Osmanlıların son zamanında hahambaşı idi. Siyonistlerle İttihatçılar arasında aracılık yapardı. Ankara ile de iyi münasebetler kurdu. Lozan’a giden Türk heyetinde bulundu. Mısır hahambaşı olarak 1960’da vefat etti. Vehbi Koç’un ortağı mesabesindeki Bernard Naum ile karıştırmış olmayasınız?
14 Eylül 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar