Ayın 20’sinde seni boşamazsam üç defa benden boş ol dese, ne lâzım gelir?
Ayın yirmisinden önce bir kere boşarsa, yemini yerine gelir. Sonra dilerse tekrar alabilir. (İbn Âbidîn.)


21 Haziran 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar