İhvan-ı Safa denilen topluluk muteber miydi?
İhvan-ı Safa, doğru ve kıymetli bilgilerin de olduğu mecmualardır. İhvan-ı Safa topluluğu felsefeyle çok meşgul olmuşlardır. Hepsi Şiîdir. İçlerinde Gulat-ı Şia ve Bâtıniyyeden olanlar çoktur.  Bu sebeple kendileri de kitapları da Ehl-i sünnet bir müslüman cihetinden muteber değildir.
12 Ağustos 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar