İbn Ravendî nasıl birisidir?
Hemen bütün mehazlarda mülhid olduğu yazar. Bu, doğru fikirleri olmadığı manasına gelmez. İmam Mâturîdî de Te’vilat’ta peygamberlik hakkındaki görüşlerini müdafaa etmiş ve ona mal edilen bazı sözlerin ona ait olmadığını söylemiştir.
12 Ağustos 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar