Seferîlik mevzuunda, üç günlük yolu, tren gibi süratli vasıtalarla üç günden evvel alanların seferî olmayacağı hususunda hükmünde Elmalılı gibilerin kanaatine uymak doğru mudur?
Hayır; bu kanaat ulemanın icmâına muhaliftir. Üç günlük yolu süratli vasıtayla daha kısa zamanda alsa bile seferî olur. İtibar mesafeyedir. Mecelle’de de bu beyan edilmiştir.


12 Ağustos 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar