“İkindi vakti uyuyup da delirmeyene şaşarım” hadîs-i şerifi vardır. Fakat günümüzde bu vakitte uyuyan insan çok olmasına rağmen, böyle bir tesir görülmüyor. Bunu nasıl anlamalıdır?
Hadis-i şeriflerde zikredilen hususlar ve sayılar umumiyetle tehdid içindir. İstisnalar kaideyi bozmaz. Bu uyku, faydasız bir uykudur; insanı sersem yapar.


Alakalı Başlıklar