Bir zâlim için “İnşallah imanlı âhirete gitmez” diye dua etmek yanlış mıdır?
Müslümanın kâfir olmasını dilemek küfürdür. Fazla azap görmesi niyetiyle söylemek caiz ise de doğru değildir. Islahı için dua etmelidir.


Alakalı Başlıklar
Dua