Anne babanın emirlerine uymanın vâcib olduğunu öğrendim. Annem bakkala git dese, gitmesem günaha girer miyim? Annem her işime karışmaktadır. Hiçbir şeyden memnun olmamaktadır. Nasıl hareket etmelidir?
Anne ve babanın keyfî ve şeriata mugayir emirlerine uyulmaz. Ama karşı da gelinmez. Mümkün mertebe hoş görmeli, rızalarını almalıdır.


Alakalı Başlıklar