Biz 2 erkek ve 1 kız olmak üzere 3 kardeşiz. Bir de annem var. Erkek kardeşlerimden biri, babamın vefat eden ilk zevcesindendir. Babamın vefatından önce 4 dükkânı vardı. Bunları herkese eşit şekilde paylaştırmak üzere vasiyet bıraktı. Dükkânların değerleri eşit değil. Ayrıca ilk eşinden olan ağabeyim, babamın hayattayken bana almış olduğu evi öne sürerek bu taksimatta değişiklik yapmak istiyor. Bu vasiyet uygun mudur?
Eğer bu dükkânları sağlığında çocuklarına taksim edip teslim etmişse veya kendi kullanmakla beraber tapuya verdiği çocuğunun ismine tescil yaptırmışsa, artık o dükkânlar kime verdiyse onundur. Bu vasiyet değil, hibedir. İptal edilemez. Ancak şu dükkân şunun olsun, bu dükkân bunun olsun diye paylaştırılırsa, yani vasiyet ederse, bu vasiyete uymak şart değildir. Vârislerin hepsi anlaşırsa, kabul ederlerse tatbik edilebilir. Anlaşamazlarsa, mirası şer’î kaidelere göre taksim ederler. 1/8 zevcesi alır; geri kalan malları, ikili birli oğulları ve kızları paylaşırlar. 4 dükkâna kıymet biçilir. Kura çekilerek dağıtılır. Fazla düşen diğerlerine aradaki farkı öder.


Alakalı Başlıklar