Fakültemizde bazıları muntazaman ders anlatan hocaların sesini kayda alıyorlar. Sonra bunlardan not çıkarılıyor. Talebeler de haftalık olarak bu notları alıp çalışıyorlar. Bazı hocalarımız rıza göstermiyorlar. Acaba ses kaydını alan, notları yazan ve bu notları satın alanlar vebal altında kalıyorlar mı?
Bir kimsenin sesini kayda almak, resmini çekmek, ondan izinsiz olursa caiz değildir. Bundan maddî istifade daha da büyük günahtır. Üstelik derste anlatılanlar değil; kitapta yazılanlar ölçüdür. Hoca derste eksik anlatmış olabilir; dili sürçmüş olabilir. Ders notundan çalışıp, bu şekilde yazanlar, imtihanda not alamazlar.Alakalı Başlıklar