Hâdimü’l-Haremeyn unvanını ilk Yavuz Sultan Selim kullandı deniyor; fakat bir yerde Memlûk Sultanı Kayıtbay’ın da isminin önünde bu unvanı gördüm. Bunu nasıl anlamalıdır?
İlk defa Yavuz Sultan Selim’in kullanıldığına dair bir kayıt yok. Sadece hatibin Hâkimü’l-Haremeyn diye anmasını, Hâdimü’l-Haremeyn diye mütevâzıyane tashih etmiştir. Daha önce kullanılıyor olmasına da bir mâni yoktur.


Alakalı Başlıklar