Sünnete muvafık olarak günde iki öğün yemek yiyorum. Arada meyve gibi bazı şeyler yemek bu ittibayı bozar mı?
Günde iki öğün yemek tavsiye edilmiştir. Ancak bunlar, âdete tâbi şeylerdir. İhtiyaçlar nazara alınarak herkese münasip bir yol takip edilir.


Alakalı Başlıklar