Osmanlıların, Yörüklere zulmettiği iddiası doğru mudur?
Bir kere Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Kayılar, bidayette bir yörük aşiretidir. Sultan Abdülhamid, Karakeçili yörüklerinden bir muhafız alayı kurmuş; bu alayı ecnebi hükümdarlara öz hemşerilerim diye tanıtmıştır. XVI. asırdan itibaren göçebe aşiretlerin yerleşik hayata geçirilmesi istikametinde bir resmî politika vardır. Bu da, yerleşik hayata geçmeyi kabul etmeyen bazı aşiretlerin reaksiyonuna ve mukavemetine yol açmış; hükümet, bunu kırmak için icabında şiddet kullanmıştır. Bunun dışında, bir memlekette, memurlar arasında halka haksızlık yapanlar olabilir. Hatta zaman zaman hükümetler haksız kararlar alabilir. Bunlar muayyen bir zaman ve mekâna ait lokal hadiselerdir; umuma teşmil edilemez. Osmanlılar, Anadolu Türk Birliği'ni temin için hayatını ortaya koymuş; buna mukavemet edenlere de sert davranmıştır. Türk varlığı ve kültürünün bugüne kadar varlığını devam ettirmesi, Osmanlılar sayesinde olmuştur. Son zamanlarda, Osmanlıların Türklük politikası başlığı altında, ideolojik dezenformasyon yapılmaktadır.


Alakalı Başlıklar