Bugün için satışın sahih olmayacağı asgari miktar nedir?
Kıymeti, bir felsden, yani o beldede tedavül eden câri paranın en ufak biriminden aşağı olan malın satışı câiz değildir. Bir felsten aşağı alışveriş yapılamayacağı ve bunun sahih olmayacağı İbni Abidin’in Reddü’l-Muhtar kitabında yazıyor. Fels, altın ve gümüş dışındaki paradır. Ödemede problem meydana getireceği için alışverişte satılan malın piyasada tedâvül eden paranın en düşük birimine eşit, yani en az bir fels kıymetinde olması lâzımdır. Aksi takdirde karşı taraf bunun semenini nasıl ödeyecektir? Altın ve gümüşün tedavül ettiği zamanlarda, bir dirhem gümüş, yüz felsti. Bir fels, bir santigramdı. Dolayısıyla bir fels, altın liranın 15 binde biri idi. Bu kadar ucuz malın, bir fels değerinde olacak fazla mikdarı için veya başka cins mallar ile birlikte tek bir sözleşme yaparak toptan satılması câiz olur. Meselâ piyasadaki en düşük para 5 kuruş ve bir mektup zarfı da 2,5 kuruş ise, 5 kuruş verip iki zarf almak icap eder.
21 Haziran 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar