Tapuda tescil banka hesabına para girmesi gibi teslim yerine geçer mi?
Gayrımenkulün teslimi için, anahtarın teslimi, binanın tahliyesi gibi hususlar teslim sayılır. Eskiden kanunen tescil mecburiyeti yoktu. Binaenaleyh bugün tapu tescili de alıcının mülkte tam tasarrufuna imkân veren bir husus olduğu için teslim sayılır.


21 Haziran 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar