Kendisine hac farz olan, ama gidemeyen biri, Medine’de bulunan bir akrabasını vekil edebilir mi?
Hanefî mezhebinde, hac vekilinin (bedelin), müvekkilinn (vekil edenin) memleketinden hacca gitmesi lazımdır. Şâfiî mezhebinde bu şart değildir. Eğer vekil edecek kimse, hac farz olduğunda zengin, ama vekil edeceği zaman fakir ise, Şâfiî mezhebini taklit ederek Mekkeli birine veya başka şehirden birine vekâleten hac yaptırabilir.


15 Nisan 2018 Pazar
Alakalı Başlıklar