Hazret-i İsa’nın ineceğini inkâr eden kâfir olacağına göre, bundan hiç haberi olmayan kişiler hakkında ne söylenebilir?
Nüzul-i İsa’yı, bir delile istinaden inkâr eden ehl-i bid’at olur. Dârulharbde bazı zaruri olmayan bilgileri bilmemek mazerettir. Ancak bundan haberi olmayan, inkâr etmez zaten. Haberi olunca, araştırması ve hakikati öğrenmesi icab eder.
5 Nisan 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar