Şâfiî mezhebinde birisi teşehhüdde parmak kaldırır mı?
Evet, müstehabdır.
3 Ocak 2018 Çarşamba
Alakalı Başlıklar