Bir kâfiri sevmek küfür müdür?
Küfrünü sevmek küfürdür. İyi hasletleri varsa, bunları sevmek küfr değildir.
3 Ocak 2018 Çarşamba
Alakalı Başlıklar