Şahsen memleketimizdeki mekteplerin verdiği tahsilden çok muzdaribim. Çocuğumu bu mekteplere göndermek istemiyorum. Ne yapabilirim?
Göndermemek imkânı yoktur. Kanunen de, sosyal olarak da göndermek mecburiyeti vardır. Ancak oğlunu mektebe göndermeden evvel, dinini gayet güzel öğretmeli; Müslüman muallimlerin ve talebelerin ekseriyette olduğu mekteblere göndermelidir. Kontrolü elden bırakmamalıdır.
3 Ocak 2018 Çarşamba
Alakalı Başlıklar