Çelebi Sultan Mehmed'in, hayatta kalmaları için, iki küçük oğlunun Bizans'a teslim edilmesini vasiyet ettiği doğru mudur?
Çelebi Sultan Mehmed'in böyle oğulları yoktur. İstanbul'un fethinde İstanbul'da Şehzade Orhan diye biri vardı. Bizans, bunu Osmanlılara karşı koz olarak ileri sürüyordu. Fakat Fatih Sultan Mehmet bunu ciddiye almadı. Zaten harb esnasında veya sonra öldürüldü. Güya bu çocuk, Yıldırım Sultan Bayezid’in küçük oğlu Şehzade Kâsım’ın oğluymuş. Emir Süleyman tahta çıktığı zaman Bizans'ın desteğini almak üzere Şehzade Kâsım’ı Bizans’a rehine bırakmış. Bu Orhan'ın, Emir Süleyman'ın oğlu veya Düzmece Mustafa'nın oğlu olduğunu söyleyenler de vardır. Hiç birisi mevsuk rivayet değildir.
2 Eylül 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar