Şeyh icazet verirken yazılı olması şart mıdır?
Hayır. İki şâhid huzurunda olması kâfidir. Ancak İmam-ı Rabbânî hazretlerinden beri bilhassa Nakşibendiler, hem sahteciliğe engel olmak, hem de kötü niyetli kişilerin dedikodularına mahal açmamak için yazılı hilâfete ehemmiyet vermişlerdir. Cumhuriyet devrinde bu işler yer altına indiği için pek çok şeyhin hakiki icazeti yoktur veya olanlar da uydurmadır. Çünkü bu işte artık devlet kontrolü mevzubahis değildir.
2 Eylül 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar