Şâfiî mezhebindeki birinin, namazda Hanefî mezhebinde bildirilen namaz dualarını okumasında bir mahzur var mıdır?
Hayır, ama kendi mezhebine uyması evlâdır.


2 Eylül 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar