Kadın hayzın bitişini titizlikle takip etmediği bir zaman için tam olarak ne zaman bittiği hususunda tereddüde düşse ve karar verese, zann-ı galib de olmasa, hayzı ya 5,5 gün ya 6 gün sürse, bu kadın ne yapmalı? Bu tür hayz başlangıç bitiş zamanları için takvime net bir saat not edilmemişse zann-ı galibe göre mi hareket etmek gerekir?
İhtiyatlı hareket edip, iki günü de dikkate alıp, birine göre hayz olan günü hayz kabul edip, sonra bu gündeki namazları kaza eder. Çünki diğer âdet hesabına göre temizdi.
Zann-ı galip varsa, buna göre hareket edilir.
2 Eylül 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar