Adam bir kimsenin bisikletini gasp etse, bisikletin helak oldu diye bisikletin kıymetini verse, mal sahibi parayı aldıktan sonra bisikletin helak olmadığını öğrense, bisikletini geri isteyebilir mi?
Bisiklet elde mevcut olduğu için, aynını iade etmesi gerekir. Bisikletin sahibi, hakikate muttali olup, bisikleti isteyebilir. Fıkıh kitaplarında, kazâdan sonra edâ olamayacağı ifadesi buna şâmil değildir. Nitekim gasp edilen kölenin kıymetini alan mâlik, bundan sonra köle ortaya çıksa kıymetini aldığı için bir daha köleyi alamaz hükmü, bununla aynı değildir. Birincisinde saklama ve suiniyet vardır. İkincisinde kölenin kaybı gâsıbın iradesi dâhilinde değildir. Biri cansız, diğeri canlıdır.
2 Eylül 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar