Güldürmek için, üstü kapalı kinayeli şekilde bel altı espri yapmak, fıkra anlatmakta mahzur var mıdır?
Her zaman edepli olmalı; fuhuş sayılan söz söylememelidir.
2 Eylül 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar