Zengin olmayan borçlu kişi, başkasından borç alarak kurban kesebilir mi?
Vâcib olmamıştır. Keserse nafile olur. Ama vadesiz borcunu ödemeyip nafile ibadete kalkıştığı için, sevab alamaz. Önce borcunu ödemelidir.


2 Eylül 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar