Bir kimse birinin arabasını gasp etse, o da gasp edilen mal iade edilene kadar yapması gereken işleri yapamayıp kârdan zarar etse, gaspçıya tazmin ettirebilir mi?
Gâsıb, gasp ettiği malda her hangi bir kusur ve noksan meydana getirmeden sahibine teslim ederse bu edâ-i kâmil olur ve mal sahibi bundan dolayı herhangi bir şey talep edemez. Ancak taksi şoförü gibi maişetini bu arabadan kazanan kimse, menfaatleri de tazmin ettirebilir. Araba sahibi çocuk veya vakıf ise de böyledir. Hanefî dışındaki üç mezhebde menfaatlerini de tazmin ettirebilir. Gasp eden ecr-i misl öder.
2 Eylül 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar