Osmanlı müesseseleri, Bizans müesseselerinin kopyası mıdır?
Bizans İmparatorluğu’ndaki bazı müesseselerin, onun topraklarına vâris olan Osmanlı Devleti’ne tesir edip etmediği öteden beri münakaşa edilir. Hakikat şudur ki, Bizans müesseselerinin tesiri mevzu bahis olmadan önce de Müslüman Türk devletleri vardı. Osmanlı Devleti, Bizans’ın değil,  Selçuklu Devleti’nin devamıdır ve onun müesseselerinin tesiri altındadır. Selçuklu Devleti ise Abbasî modeline göre kurulmuştur. Abbasi Devleti’nin siyasî yapısında ise Sasani tesiri görülür. Şu halde Osmanlı Devleti’nde bilhassa Sultan Fatih’ten sonra Bizans tesirinin izlerine rastlanır. Ama bu mübalağa edildiği kadar değildir. Buna verilen misaller ise, iddiayı ispattan uzak umumi misallerdir. Fuad Köprülü’nün bu mealde bir eseri vardır.
2 Eylül 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar