Sultan III. Murad devrinde Molla Abdülkerim adında birinin, gayrı Müslimleri incittiği; Yahudi mezarlığına bir gecede cami inşa ettirdiği; fuhuşa vasıta olarak kullanıldığı için maymunların asılmasını istediği doğru mudur?
Reşat Ekrem Koçu adındaki popüler tarihçinin anlattığı bu hadiseyi sahih kaynaklarda bulmak mümkün değildir. İhtiyatla karşılamalıdır. Bir İslam âliminin böyle hareket etmesi bir yana, Osmanlı Devleti’nde cari hukuk kaideleri ve geleneklerle uyuşması muhaldir.


2 Eylül 2017 Cumartesi
Alakalı Başlıklar