İslamiyet canlı resmini yasakladığı halde, bilhassa Osmanlılarda minyatür sanatı üzerine çok eser görüyoruz. Bu da bir çeşit resim değil midir?
Gölgesi olmadığı için minyatüre cevaz verilmiştir. Zaten tazim veya eğlence için değil; vesika için yapılmıştır. Bu sayede pek çok tarihî hâdiseye ışık tutulmuştur.


1 Ağustos 2017 Salı
Alakalı Başlıklar