Her müslüman, mümin ve her mümin, Müslüman mıdır?
Evet. Bazen Müslüman, İslâm hükümetine tâbi olanlar; mümin ise iman edenler için kullanılır. Hucurat suresi 14.âyet-i kerimesinde olduğu gibi.


1 Ağustos 2017 Salı
Alakalı Başlıklar