Kudüs’teki Kubbetussahrâ’yı Hazret-i Ömer mi yaptırdı?
Emevî halifesi Abdülmelik bin Mervan yaptırdı. Yanlış olarak Ömer Câmii diye bilinir. Esas Ömer Câmii, Kudüs’ün içinde Kıyamet Kilisesi’nin yanındadır. Kudüs’ün fethinde, Halife Ömer’in namaz kıldığı yere sonradan inşa edilmiştir.
1 Ağustos 2017 Salı
1 Ağustos 2017 Salı
Alakalı Başlıklar