Tübitak’ın verdiği, bitiremediği takdirde geri alma şartı koyduğu doktora bursu, her ihtimale karşı harcanmayıp biriktirilse, biriken para doktorayı bitirmeden zekât nisabına katılır mı?
Hayır. Mal-ı dimar gibidir. Zira tam tasarruf hakkı yoktur. Zira mukayyed (şarta bağlı) hibedir.
23 Mayıs 2017 Salı
Alakalı Başlıklar