Bir kimse vefat etse, zevcesi; iki kızı, bir erkek, üç kızkardeş, bir amca ve bir amca oğlu olsa, miras taksimi nasıl olacaktır?
Zevce 1/8, anne 1/6, kızlar 2/3 alır. Geri kalanı kardeşler ikili birli paylaşır. 40/120 her bir kıza; 15/120 zevceye; 2/120 biradere; 1/120 her bir kızkardeşe düşer. Kardeşler, anne-baba bir ve anne bir ise hüküm değişir.


23 Mayıs 2017 Salı
Alakalı Başlıklar